در كوچه باغ شعر پارسی
دستم نه، اما دلم به هنگام نوشتن ِ نام ِ تو می لرزد
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


مرا با خود آشنا کن
ای هم گریه‌یِ دور
تا گل تنهایی‌ات را
ببویم و از غصه لبریز شوم

مرا با خود آشنا کن،
تا تلاوت كنم
دلتنگیهای مه گرفته ات را
در سكوتی كه هم كلام می شود
با دریا و آه و ابر

مرا با خود آشنا کن،
تا بدانم پیشه ات چیست
که این گونه ماهرانه قاب گرفته ای
تنهایی هایت را در غم صدایت

مرا با خود آشنا کن
تا هم گریه شوم با تو
در شبی بارانی
كه هر قطره قطره اش
رویای سلامی است از تو
بر بغض های تعبیر شده ام
مرا با خود آشنا كنتاریخ تاسیس : 1390.10.24

نویسندگان
نظرسنجی
به اشعار کدام یک از شاعران ذیل علاقه مند هستید؟تا جرعه ای ز خون دلم نوش می کنی
مستانه عهد خویش فراموش می کنی
آن شمع مهر را که به جان برفروختم
از باد قهر یکسره خاموش می کنی
هر دم مرا به بوی دلاویز موی خویش
از دست می ربایی و مدهوش می کنی
ترسم که همچو طبع تو سوداییم کند
این طره ای که زیب بر و دوش می کنی
راز نهان عشق خود از چشم من بخوان
تا چندش از زبان کسان گوش می کنی
گر یک نظر به جوش درون من افکنی
کی اعتنا به خون سیاووش می کنی
ای ماه رخ مپوش که چون شب دل مرا
در سوگ هجر خویش سیه پوش می کنی
ما را که بر وصال تو دیگر امید نیست
کی با خیال خویش همآغوش می کنی
گفتار نغز سایه‌یِ ما گرچه نادر است
اما به از دُری است که در گوش می کنی

نوع مطلب : نادر نادرپور، 
برچسب ها : در كوچه باغ شعر پارسی،
لینک های مرتبط : اشعار نادر نادرپور، آرشیو کامل اشعار،
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392

ای شعر ، ای طلسم سیاهی که سرنوشت

عمر مرا به رشته‌یِ جادویی تو بست

گفتم ترا رها کنم و زندگی کنم

اما چه توبه ها که درین آرزو شکست

گویی مرا برای تو زادند و آسمان

دیگر ترا نخواست که از من جدا کند

دیگر غمش نبود که چون ناله برکشم

گوش گران به ناله‌یِ من آشنا کند

سوگند من به ترک تو بشکست بارها

اما طلسم طالع من ناشکسته ماند

ای شعر ، ای طلسم کهن ، ای طلسم شوم

پای من ای دریغ ، به دام تو بسته ماند

کنون درین نشیب بلاخیز عمر من

کز زندگی به جانب مرگم کشیده است

دیگر مرا امید رها کردن تو نیست

زیرا که هر چه بود به پایان رسیده است

تنها تویی که در خم این راه پُر هراس

خواهم ترا به ناله‌یِ خویش آشنا کنم

دیگر تو آن طلسم نه‌ای ، سایه‌یِ منی

آخر چگونه سایه‌یِ خود را راها کنم

نوع مطلب : نادر نادرپور، 
برچسب ها : در كوچه باغ شعر پارسی،
لینک های مرتبط : اشعار نادر نادرپور، آرشیو کامل اشعار،
دوشنبه 9 بهمن 1391

چرا ز کوزه یِ ماه امشب
نَمی برون نتراویده است؟
چرا نگاهِ خدا، دیگر
درین خرابه نکاویده است؟
ستارگانِ طلایی خشم
چرا به باد فنا رفتند؟
پرندگانِ طلایی بال
چرا به کام بلا رفتند؟
چرا درین شب بی فرجام
ز هیچ سو نوزد بادی؟
چرا به گوش نیاویزد
طنینِ وحشی فریادی؟
چرا به خاک نریزد نرم
غبار سربی بارانی؟
چرا ز خواب نخیزد باز
زمین به نعره یِ طوفانی؟
زمین و من ، دو تب آلودیم
پُر از تشنج هذیان ها
نهفته در دل ما خاموش
لهیبِ آتش عصیان ها
زمین و من ، دو غضبناکیم
لب از خروش فروبسته
ز گیر و دار عبث ، رنجور
ز پیچ و تاب عبث ، خسته
تو ای شب ، ای شب بی فریاد
تویی که از من و او دوری
تو از فشار غضب لالی
تو از هجوم حسد کوری
تو ای شب ، ای شب بی فریاد
تویی که تیره چو کابوسی
برو که در تو نمی بینم
فروغ شعله یِ فانوسی
من از تو پیرترم ، ای شب
من از تو کورترم ، ای ماه
چرا چراغ نمی گیرید
مرا به پیچ و خم این راه؟

نوع مطلب : نادر نادرپور، 
برچسب ها : مجموعه شعر انگور، در كوچه باغ شعر پارسی،
لینک های مرتبط : اشعار نادر نادرپور، آرشیو کامل اشعار،

اگر روزی کسی از من بپرسد
که دیگر قصدت از این زندگی چیست؟
بدو گویم که چون می ترسم از مرگ
مرا راهی به غیر از زندگی نیست
من آن دم چشم بر دنیا گشودم
که بار زندگی بر دوش من بود
چو  بی دلخواه خویشم آفریدند
مرا کی چاره‌ای جز زیستن بود؟
من اینجا میهمانی ناشناسم
که با ناآشنایانم سخن نیست
بهر کس روی کردم دیدم آوخ
مرا از او خبر ، او را ز من نیست
حدیثم را کسی نشنید ، نشنید
درونم را کسی نشناخت ، نشناخت
بر این چنگی که نام زندگی داشت
سرودم را کسی ننواخت ، ننواخت
برونم کی خبر داد از درونم
که آن خاموش و این آتشفشان بود
نقابی داشتم بر چهره ، آرام
که در پشتش چه طوفان ها نهان بود
همه گفتند عیب از دیده‌یِ تست
جهان را به چه می بینی که زیباست
ندانم راست است این گفته یا نه
ولی دانم که عیب از هستی ماست
چه سود از تابش این ماه و خورشید
که چشمان مرا تابندگی نیست
جهان را گر نشاط زندگی هست
مرا دیگر نشاط زندگی نیست

نوع مطلب : نادر نادرپور، 
برچسب ها : مجموعه دختر جام، در كوچه باغ شعر پارسی،
لینک های مرتبط : اشعار نادر نادرپور،
شنبه 27 آبان 1391

تهی کن جام را ای ساقیِ مست
که امشب میل جام دیگرم نیست
مرا از سوز ساز و خنده‌یِ مِی
چه حاصل؟ زانکه شوری در سرم نیست
خوش آن شب ها ، خوش آن شب هایِ مستی
که با او داشتم خوش داستان ها
شرابم شعله می زد در دلِ جام
در آن مِی سوخت عکسِ آسمان ها
خوش آن شب ها که مست از دیدن او
هوایی در دلم بیدار می شد
لبش چون جام سرخ از بوسه ای چند
لبالب می شد و سرشار می شد
چو از گیسوی او می آمدم یاد
سرودی تازه برمی خاست از چنگ
به دستم تارهای موی او بود
به چنگم ناله های این دل تنگ
نگاه خنده آمیزش در آن چشم
به لطف نوشخند صبح می ماند
مرا گاهی به شوق از دست می برد
مرا گاهی به ناز از خویش می راند
سرودم بود و شور نغمه ام بود
که چشمانش نوید زندگی داشت
در آن شب های ژرف پُر ستاره
چو چشم بخت من تابندگی داشت
کنون او رفت و شور نغمه ام رفت
از آن آتش به جز خاکسترم نیست
تهی کن جام را ای ساقی مست
که دیگر ، میل جام دیگرم نیست

نوع مطلب : نادر نادرپور، 
برچسب ها : مجموعه دختر جام، اشعار نادر نادرپور،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 تیر 1391

مرا عشق تو در پیری جوان کرد

دلم را در غریبی شادمان کرد

به آفاقِ شبم رنگ سَحر داد

مرا آیینه دار آسمان کرد

خوشا مهری که چون در من درخشید

جهان را با من از نو مهربان کرد

خوشا نوری که چون در اشک من تافت

نگاهم را پر از رنگین کمان کرد

هزاران یاد خودش را در هم آمیخت

مرا گنجینه‌یِ یاد جهان کرد

غم تلخ مرا از دل به در برد

تب شوق تو را در من روان کرد

وزان تب ، آتشی پنهان برافروخت

که شادی را به جانم ارمغان کرد

مرا با چون تویی هم‌آشیان ساخت

تو را با چون منی همداستان کرد

گواهی بهتر از حافظ ندارم

که قولش این غزل را جاودان کرد

شب تنهایی ام در قصد جان بود

خیالت لطف‌های بیکران کرد

نوع مطلب : نادر نادرپور، 
برچسب ها : اشعار استاد نادر نادر پور،
لینک های مرتبط :
جمعه 18 فروردین 1391

بر شیشه ، عنکبوتِ درشتِ شکستگی

تاری تنیده بود

الماسِ چشمهایِ تو بر شیشه خط کشید

و آن شیشه در سکوتِ درختان شکست و ریخت

چشم تو ماند و ماه

وین هر دو دوختند به چشمان من نگاه

نوع مطلب : نادر نادرپور، 
برچسب ها : اشعار استاد نادر نادرپور، تهران 14 اردیبهشت ماه 1338،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 فروردین 1391
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به كوچه باغ شعر پارسی خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای در كوچه باغ شعر پارسی محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو